แร

 คือ สารเคมี เป็นของแข็งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีส่วนประกอบทางเคมีที่แน่นอนและมีโครงสร้างผลึกเฉพาะตัว เช่น แร่เงิน ทองคำ    ควอรตซ์ เฟลด์สปาร์

 

 

หิน

เป็นมวลวัตถุแข็งตัวที่เกิดจากการตกผลึกผสมผสานของแร่ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปตามธรรมชาติ นักธรณีวิทยาจำแนกหินออกเป็น 3 ประเภท  ได้แก่หินอัคนี(Igneous Rock)   หินตะกอนหรือหินชั้น (Sedimentary Rock)และหินแปร(Metamorphic rock)

 

หินแปร

(Metamorphic Rock) คือหินที่แปรจากสภาพไปจากหินเดิม โดยการกระทำของความร้อน ความดัน และปฏิกิริยาเคมี หินแปรบางชนิดยังแสดงเค้าเดิม บางชนิดผิดไปจากเดิมมาก เช่น หินดินดานแปรเป็นหินชนวน หินปูนแปรเป็นหินอ่อน

 

หินอัคนี

(Igneous Rock) คือหินที่เกิดจากการแข็งตัวของ  หินหนืด (Magma)ที่เปลือกโลก แบ่งตามลักษณะการเกิดเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆคือ หินอัคนีพุหรือหินภูเขาไฟ เข่นหินแอนดีไซด์ บะซอลต์ ไรโอไลต์ พัมมิช และหินอัคนีแทรกซอน เช่น หินแกรนิต  แกบโบร ไดออไรต์

 

หินตะกอนหรือหินชั้น

(Sedimentary Rock) คือหินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่เกิดจากการผุพัง แตกสลายของหินอัคนี หินแปร หรือหินชั้นอายุเก่ากว่า ถูกพัดพามาตกจมสะสมโดยน้ำ ลม ธารน้ำแข็ง หรือตะกอนทางเคมี รวมถึงหินที่เกิดจากการสะสมของซากดึกดำบรรพ์ ตะกอนจะสะสมกันเป็นชั้น ๆเมื่อแข็งตัวเป็นหินแล้ว ลักษณะการเรียงตัวเป็นชั้น ๆตามลำดับอายุปรากฏให้เห็นอยู่จึงจัดประเภทให้เป็นหินชั้น

 

 

หินฟิลไลต์(Phyllite)

เป็นหินแปรที่มีส่วนประกอบคล้ายหินชนวนมาก แต่เนื้อหินมีเม็ดแร่ปานกลางที่แสดงการเรียงตัวเป็นแผ่นในแนวที่ขนานกัน จึงมักแตกในแนวขนาน ผิวเรียบที่แตกออกมักแสดงประกายแวววาว จับถู  รู้สึกลื่นมือ เนื่องจากแร่พวกไมกาตกผลึกมากขึ้น หินก้อนนี้พบที่ถนนสายวังเหนือพะเยา กิโลเมตรที่ 25  แร่ไมกา (Muscovite) เป็นฉนวนที่เยี่ยมใช้ทำเป็นแผ่นฉนวนรองระหว่างขดลวดตัวต้านทานกับตัวเรือนเตารีด

 

หินบะซอลต์(Basalt)

เป็นหินอัคนีพุหรือหินภูเขาไฟเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวอย่างรวดเร็วของลาวาบนเปลือกโลก  บางครั้งใช้ปูพื้นถนนหินบะซอลต์ก้อนนี้ได้จากปากปล่องภูเขาไฟดอยผาคอกหินฟู อ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

หินไรโอไลต์(Rhyolite)

เป็นหินภูเขาไฟที่มีเนื้อหินแตกต่างจากหินแกรนิตอย่างสิ้นเชิง มีสีขาวถึงเทาอ่อนหรือสีแดง เข้มหรือจางแตกต่างกันไป มีองค์ประกอบของแร่เฟลด์สปาร์ จะพบแร่ลูไทต์(ลายดอกแฉกสีดำ)ซึ่งเป็นสารประกอบไตรเตเนียมออกไซด์แทรกอยู่ตามเนื้อหิน

ประโยชน์  เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์กันแดด หินลับมีด

สถานที่พบ ตลาดปลาบ้านสา  อ.แจ้ห่ม  ลำปาง

 

home_hanging.gif