ระบบ สมัคร เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2558 ระบบลงทะเบียนสมัคร เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2558
..... คลิ๊กที่นี้เพื่อ กรอกและ print ใบสมัคร เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

-กำหนดการ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 และ ปีที่่ 4 ปีการศึกษา 2558

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา2558
  -ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  -ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
  -ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ปีการศึกษา2558
  -ประเภทนักเรียนทั่วไป


--> ..... คลิ๊กที่นี้เพื่อ กรอกและ print SAR ครูที่ปรึกษา และกลุ่มสาระฯ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557