คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2556 PDF Print
( 4 Votes )
User Rating: / 4
PoorBest 

 
พิธีแต่งตั้งและมอบหมายงานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2556
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556  ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ดร.สาโรจน์  แก้วอรุณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ประธานในพิธีแต่งตั้งและมอบหมายงานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2556  โดยผู้อำนวยการทำพิธีลงนามในระเบียบข้อบังคับ  ธรรมนูญสภานักเรียน  และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  พร้อมทั้งมอบแผนปฏิบัติการ งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนให้คณะกรรมการสภานักเรียนดำเนินการในปีการศึกษา 2556  ในการนี้ นางสาวณัฐณิชา  ศรีเขียวใส  ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ได้ลงนามในคำปฏิญาณของคณะกรรมการสภานักเรียนด้วย และผู้อำนวยการได้มอบธงสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ เข็มคณะกรรมการสภานักเรียนมอบเกียรติบัตร และมอบช่อดอกไม้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน  พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและแนวทางการดำเนินงาน

 

 
Joomla Templates by Joomlashack