การรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2556 PDF Print
( 2652 Votes )
User Rating: / 2652
PoorBest การรับนักเรียนม.1  ม.4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 
(ประเภทนักเรียนทั่วไป , ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ,  ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ , ความสามารถพิเศษ )  ดังนี้วันที่  ..............
 
วันที่  26 มี.ค. 2556 

ประกาศผลสอบเข้าเรียนระดับชั้นม.1  ปีการศึกษา 2556
ใบประกาศเงื่อนไขพิเศษ , รายชื่อเงื่อนไขพิเศษม. 1

ใบประกาศทั่วไป รายชื่อ ทั่วไป ม. 1  

ใบประกาศทั่วไป (เพิ่มเติม) ,  รายชื่อทั่วไปเพิ่มเติม  ม. 1  

ใบประกาศในเขต ,  รายชื่อในเขต ม. 1 

 ประกาศ ม.4    

ใบประกาศเงื่อนไขพิเศษม.4 , รายชื่อเงื่อนไขพิเศษม. 4

ใบประกาศม. 4 รายชื่อ  ม.4  

วันที่   21 มี.ค.2556

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556
ใบประกาศ , รายชื่อม. 1   ,   รายชื่อ ม. 4    

    
วันที่ 18 มี.ค.2556  

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม. 1  ประเภท ความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2556  
ใบประกาศ     , รายชื่อ   

   
วันที่ 8 มี.ค.2556 

ประกาศผลการตรวจสอบหลักฐานนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2556  
ใบประกาศ ,ตำบลหัวเวียง  , ตำบลพระบาท ,  ตำบลพระบาท  
 

วันที่ 
27 ก.พ.2556 

ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2556  ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ใบประกาศ ,ห้องเรียนวิทย์ฯ ม.4 , ห้องเรียนคณิตฯ ม.4  
 

วันที่ 26 ก.พ.2556 

ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2556  ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ใบประกาศ ,   EP ม.1 , ห้องเรียนวิทย์ฯ ม.1 , ห้องเรียนคณิตฯ ม.1  

วันที่ 20 ก.พ.2556

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

ปีการศึกษา 2556  ประเภทนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
EP ม.1 , ห้องเรียนวิทย์ฯ ม.1 , ห้องเรียนคณิตฯ ม.1 , ห้องเรียนวิทย์ ม.4 , ห้องเรียนคณิตฯ ม.4

วันที่  18 ม.ค.2556ตารางสอบการคัดเลือกเข้าเรียน ในระดับชั้น ม.1และ ม.4 [Download ]   
วันที่ 18 ม.ค.2556ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ปีการศึกษา 2556     [Download]  
วันที่   18  ม.ค.2556ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 ปีการศึกษา 2556     [Download]