ขอเชิญคุณครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ในเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วม การประชุมปฏิบัติการ PLC : สาระการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) วันที่ 28 สิงหาคม 2560

ขอเชิญคุณครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ในเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วม
การประชุมปฏิบัติการ PLC : สาระการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 16.30 น.
ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
หนังสือขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการ
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม

วันที่โพสต์ : 10 ส.ค. 2560

กลับสู่หน้าหลัก