facebook โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

Internet

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

สถิตการเข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday712
mod_vvisit_counterYesterday1144
mod_vvisit_counterThis week4809
mod_vvisit_counterLast week6813
mod_vvisit_counterThis month17572
mod_vvisit_counterLast month26273
mod_vvisit_counterAll days1855035

Online now 11
Today :18 Sep, 2014
 
 
 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 

 
  
 
  
 
 

ไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  

วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คณิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  

สังคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  

สุข-พละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา

  

 

ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  

 

ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

  

การงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  

 

 

ไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  

วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คณิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  

สังคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  

สุข-พละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา

  

 

ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  

 

ภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

  

การงานอาชีพฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  

 

 
 

{tab=ข่าวรับตรง ศึกษาต่อ ....} 

ข่าวการรับตรง ศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จาก..งานแนะแนว

   รับสมัครสอบชิงทุนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบชิงทุนเข้ารับศึกษาต่อคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2557 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7331-3787 และสามารถดูรายละเอียดได้ที http://www.pn.psu.ac.th
   องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษา สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-5483-9477
  
  ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารุ่นที่ 19 โครงการการศึกษาเพื่อสันติธรรม (GEP) สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thai-globaleducation.com 

{tab=ค่าย โครงการต่างๆ  ทุนการศึกษา  .....}

 ค่าย โครงการต่างๆ  ทุนการศึกษา จาก..งานแนะแนว

   ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสู่รั่วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 ในระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม สามารถติดต่อได้ที่ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  นายปัณณธร ล่ำลือธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ โทร.080-2330350
มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://regservice.buu.ac.th
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-5422-3006 ต่อ 112
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝึกฝีมือทหาร สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2930 3480
 วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง ประกาศรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ http://www.lampangpoly.ac.th และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 2 5482 1567
   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  สามารถติดตามรายละเอียด http://www.western.ac.th  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบ Residential College สามารถสอบถามรายละเอียด โทร. 0-2470-9014 

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (สำหรับพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย) สามารถสอบถามข้อมูล โทร.053-916743 

  มหาวิทยาลัยเกริก ประชาสัมพันธ์รับสมัครและประชาสัมพันธ์หลักสูตร เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กำหนดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2973-6744 หรือ 081-301-0445
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารการก่อสร้าง (EBM) ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี จำนวน 80 คน ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 สามารถดูรายละเอียดและสมัครระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.ebm.engr.tu.ac.th
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประชาสัมพันธ์เข้าค่าย เปลี่ยนวัยใส..ใส่เสื้อกาวน์(Change) ครั้งที่ 2 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต  เลขที่ 2 ชั้น 2  สถานบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหวิทยาลัยรังสิต (ภายในโรงพยาบาลราชวิถี) ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชวิถี กรุงเทพฯ 10400(ค่าย เปลี่ยนวัยใส..ใส่เสื้อกาวน์ ครั้งที่2) ภายในวันที่ 27 กันยายน 2556 โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดให้ทุนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกภาษาเยอรมัน ได้ที่เว็บไซต์ http://www.goethe.de/lrn/pba/bes/ftz/mat/deindex.htm   
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเข้าร่วมโครงการ โครงการฝึกอบรมผู้ช่วย ทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2556กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 มกรมคม – 29 มกราคม 2556 ดาวน์โหลด ใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ที่ http://www.dent.cmu.ac.th 
  1.     ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดให้ทุนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนกภาษาเยอรมัน ได้ที่เว็บไซต์ http://www.goethe.de/lrn/pba/bes/ftz/mat/deindex.htm   

   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเข้าร่วมโครงการ โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2556กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 มกรมคม – 29 มกราคม 2556 ดาวน์โหลด ใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ที่ http://www.dent.cmu.ac.th   


{/tabs}

 
( 995 Votes )

 
( 996 Votes )


 

ผู้บริหาร

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Calendar

«  September 2014  »
MTWTFSS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

ห้องเรียนพิเศษ

Banner
Banner
Banner

Link...

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Joomla Templates by Joomlashack